is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar vind ik God!" Zou dit zoo zeker zijn? En zoo ook al, zou het den werkman niet ook nuttig zijn een oor te luisteren te leggen, als de kerk verkondigt: in het geweten vindt gij uw God?

Een stem uit de wereld der geleerden zegt: „wij kunnen voor onze handelingen geen steun meer zoeken in een geloof, dat wij niet meer bezitten, in een gemeenschap, aan welker onderstellingen, aan welker grondstemmingen wij geen deel meer hebben." „Wanneer wij geen uitvluchten willen zoeken, wanneer wij niet willen draaien en schipperen, wanneer ons ja ja en ons neen neen wezen zal, kortom, wanneer wij als eerlijke, oprechte menschen spreken willen, dan moeten wij bekennen: wij zijn geen christenen meer." ')

Zou dit het juiste antwoord zijn op de vraag, waarom de hoogere standen zich aan het kerkelijk leven onttrekken ? Zouden werkelijk wetenschap en wijsbegeerte hen verhinderen om vrede te hebben met een kerkelijke gemeenschap, die naar den vorm, waarin wij haar van de vaderen erfden het kind eener verouderde wereldbeschouwing is? Waar zijn dan de pogingen, die zij aangewend hebben om dien vorm te vernieuwen, om de kerk te doen beantwoorden aan behoeften, die door het licht der 19de eeuw in hen ontwaakten? Zijn die pogingen mislukt? Of erkennen zij de

') D. F. STRAÜ8S.