is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gemeente voor de kerkelijke belangen zoo goed als voor honderd andere zaken geld, en zelfs veel geld, over had, wat zou zij tot stand kunnen brengen?

Zij zou moeten zorgen, dat op plaatsen, waar voor het middelbaar godsdienst-onderwijs de predikanten de aangewezen personen zijn en er de handen vol mee hebben, catechiseermeesters werden aangesteld in voldoend aantal om de belangen van het lager godsdienst-onderwijs in zijn geheelen omvang te behartigen. Zij zou moeten zorgen, dat de leermiddelen overvloedig aanwezig waren; dat het aan kaarten en platen nergens ontbrak; dat er prijzen konden uitgereikt worden, en dat de leerboekjes desverkiezende gratis verstrekt worden, opdat de onderwijzers niet gedwongen zijn met leerboekjes van 10 of 15 cents zich te behelpen, uit vrees, dat hoogere onkosten leerlingen afschrikken. Zij zou moeten zorgen voor geschikte localen met bruikbare zitplaatsen voor leerlingen van verschillenden leeftijd en met alle kasten, tafels, borden, die in een schoollocaal niet gemist kunnen worden. Ja, ik zou het niet onnatuui'lijk achten, zoo er in groote steden opzettelijke gebouwen voor godsdienst-onderwijs verrezen, waarin plaats was voor vele predikanten om er, des noods gelijktijdig, hunne lessen te geven aan leerlingen van verschillenden leeftijd en van verschillend gehalte.