is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot in het oneindige de kansels laten beklimmen, op gevaar af, dat het huri aan hoorders zal gaan ontbreken.

Zoo ongeveer de Standaard. Hij sprak waarheid. De tijden van het eindeloos kerkbezoek zijn voorbij. Maar juist daarom meen ik recht tot spreken te hebben. Wanneer de kerk — ik bedoel de protestantsch-christelijke kerk, voor zoover zij het beschaafde en ernstige deel van de kinderen der 19de eeuw onder hare leden telt — wanneer de kerk niet een al te povere figuur wil maken, door tegen den stroom der tijden op te roeien totdat haar de laatste kracht ontzinkt, dan zoeke ze niet langer in de eerste plaats haar heil in preeken, maar dan verplaatse zij haar zwaartepunt. Met name make zij het onderwijs tot het voorwerp van hare meest onvermoeide zorgen. Niet alsof zij van stonde aan hare kerkdeuren sluiten moet. De openbare godsdienst-oefening zal hare rechten niet licht verliezen. Ook zijn er nog tal van hervormingen mogelijk om haar te doen beantwoorden aan de eischen van onzen tijd. Als de behoefte eenmaal gevoeld wordt, zal het aan middelen ter bevrediging niet ontbreken. Maar dit is mijn wensch, dat de kerk, die langen tijd eenzijdig de kansel-welsprekendheid heeft aangewend als middel om te arbeiden, het nu eens even welgemeend met het onderwijs als middel ter volksopvoeding beproeve. „Die over de jeugd beschikt, beschikt