Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De vestiging in Kanaan.

4dc los. Do verovering van Kanaan. — 5do les. Het leven in Kanaan. — 6de les. De naburige volken. — 7de les. Vervolg. — 8ste les. De godsdienstige toestand. — 9de les. Vervolg.

III.

Het koningschap.

10de les. Koning Saul. — llde les. Vervolg. — 12dc les. Koning David. — 13de leg. Vervolg. — 14de los. Koning Salomo.

IV.

De twee koninkrijken.

15de les. Het rijk Israël. — 16de les. Vervolg. — 17dc les. Vervolg. — 18de les. Het rijk Juda. — 19de les. Vervolg. — 20stc les. Vervolg.

V.

De Joden.

21Bte les. De ballingschap. — 22ste les. Ezra en Nehemia. — 23ste les. De wet. — 248te les. De laatste lotgevallen der Joden.

Tweede afdeeling.

HET NIEUWE TESTAMENT.

I.

Jezus Christus.

258te les. Jezus' jeugd. — 26stc Jezus' roeping. — 278lG les. Jezus' prediking. — 285te les. Het Godsrijk. — 29ste les. Liefde tot God. — 30ste les. Liefde tot den naaste. — 31steles. De medicijnmeester. — 32ste les. Vervolg. — 33ste les. Het brood des levens. — 348te les. Het licht der wereld. •— 358tcles. De hervormer. — 36ste les. De martelaar. —■ 37ste les. Vervolg.

II.

De apostelen.

38ste les. De opstanding. — 39ste les. De wederkomst. — 408te les. Apostolische werkzaamheid.

III.

Paulus.

41ste les. Paulus. — 42ste les. De strijd der partijen. — 43ste los. De verzoening.

Sluiten