is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

te lokken nog eens op haar grondbeginsel te komen ten aanhoore van zijn broeder. Zonder achterdocht te hebben, vertelde mijn dochtertje hoe zij het met den Heere eens gewordeu was om het recht Gods toe te vallen al moest zij eeuwig omkomen. Ook vertelde zij welke aanvallen zij ontmoette of het werk wel waarheid was en d^t zij juist heden morgen nog moest klagen, nu is het kerstfeest en wat is het bij mij donker. Toen mijn dochtertje zoo sprak met den broeder uit Utrecht kon de ander het daar achteraf niet uithouden maar ging naar haar bedje en zei tegen haar: Kind dat heeft God u geleerd". „Ja man" antwoord ze, of u dat al zegt, ik zal het voor mij zelf moeten weten of het wel waarheid in het binnenste is. „Kind ik heb je uit het recht Gods hooren spreken, weet ge ook van de andere zijde iets mee te deelen? O ja man, als ik dit zeggen staven zou, gewis, dan was ik niet getrouw, aan 't waar geslacht van uwe kinderen."

Mijn dochtertje ontving een ontsluiting van Sittim af tof Gilgal toe, wat de Heere aan haar gedaan had. Toen mijn dochtertje gesproken had vroeg die wantrouwende broeder of hij bidden mocht om zijn hart voor den