is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere uit te storten, want hij kon het zonder dat niet uithouden". Er werd geantwoord dat hij het kon doen, en vanaf dat hij begon totdat hij eindigde was het niet te onderscheiden of het bidden of danken was, ik denk beide. De Heere leidde hem onder deze bede in, dat hij eens onder zware bestrijding en aanvallen had verkeerd, dat hij iets groots wilde wezen maar dat zijn weg door Gods kinderen niet werd verstaan. Deze zaak had hem in het verborgen gebracht. De Heere had hem toen laten zien dat Hij hem door een kindermond zou antwoorden. Dit was nu gebeurd, doordat mijn kind hem hare leiding had verteld die met de zijne overeenkwam. Wij werden allen bewogen en wij konden niet nalaten te zingen Psalm 89 vers 1:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen, enz.

Het is mij onmogelijk alle bijzonderheden van die leidingen van mijn dochtertje mee te deelen, toch wil ik nog het een en ander melden dat te Vianen is gebeurd. Op zekeren tijd zei mijn dochtertje tot mij: „Vader, het zal voor u een zware taak zijn, uw kinderen steeds trouw te vermanen". „O ja dat is