Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PLANTEN.

„En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras en kruid, zaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijnen aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzoo. En de aarde bracht voort gras en kruid, zaad zaaiende naar zijnen aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijnen aard. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag."

Gen. 1 : 11—13.

JCoe groot ook de schepping van het licht, de lucht en het vaste land is, hier hebben we toch nog met iets grooters te doen, namelijk het verschijnen van het leven, het wonder van alle wonderen. Of hebt ge er nog nooit over nagedacht wat eene plant eigenlijk is, en hoe wonderbaar het is, dat hier millioenen

Sluiten