Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene eivormige, naar achter spits uitloopende gestalte, omdat deze 't meest voor de beweging door lucht en water geschikt is. Beide gaan niet op voeten, maar bewegen zich door ledematen, die op zijde zijn aangebracht, n.1. vinnen of vleugels. Beide bezitten een waaiervormigen staart, die de taak van een roer vervult, en bij geen landdier voorkomt. Voorts zijn beide overdekt met dakpansgewijs over elkander liggende schubben of veeleren, die eene vette olie, eene slijmachtige vloeistof afscheiden tot beschutting tegen koude en natheid. Beide diersoorten bezitten holle, met lucht in plaats van met merg gevulde, beenderen. Beide planten zich voort door eieren. Zoowel bij visschen als bij vogelen zijn de bloedlichaampjes niet rond, gelijk bij viervoetige dieren en menschen, maar ovaalvormig en veel grooter. Eindelijk hebben beide diersoorten den geheimzinnigen regelmatig terugkeerenden drang naar verandering van woonplaats, zoowel de trekvogels in de lucht, alsook in de diepten der zee de haringen in onafzienbare menigte.

Alles samengevat mag men dus beweren, dat de vogels de visschen der lucht zijn, waarin ze rondzwemmen, en dat de visschen de vogelen van het water zijn waarin ze omvliegen. Voorts weet ook ieder, dat er vele vogelsoorten zijn, zoogenaamde duikers, die beter op en in het water kunnen zwemmen, dan dat ze kunnen vliegen in de lucht; en ook dat er vliegende visschen zijn, die zich eenigen tijd in de lucht kunnen bewegen.

En welk een vrij en heerlijk leven heeft God aan deze Zijne schepselen toegedeeld. In vele talen is het

Sluiten