is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LANDDIEREN.

„En God zeide: de aarde brenge levende zielen voort, naar haren aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijnen aard; en het was alzoo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijnen aard en al 't kruipend gedierte des aardbodems naar zijnen aard; en God zag dat het goed was."

Gen. 1 : 24—25.

V/eder omhulde donkerheid de aarde, ontzaglijke omwentelingen grepen haar verwoestend aan. Toen echter aan den morgen van den zesden scheppingsdag het licht zich uitgoot over de aarde, ontelbare nieuwe plantensoorten uitsproten, in de Oceanen allerlei gedierte zich repte, in de lucht scharen gevogelte tuimelend rondvloog, toen geschiedde er een nieuw wonder: nieuwe, hoor/ere soorten van dieren begonnen de aarde te bevolken. Voor ons zijn weliswaar de landdieren, die