is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicht ter aarde gekeerd, wandelt de mensch op aarde, maar, rechtop gaande, raakt hij ze slechts met de voeten aan en draagt het hoofd omhoog geheven. En wat vereenigt hij in dat ééne lichaam niet verschillende eigenschappen ! Terwijl het ééne dier door vlugheid, 't andere door sterkte, het derde door fijn gehoor of scherp gezicht uitmunt, maar geen enkel dier al deze eigenschappen tezamen bezit, heeft 't welgevormde menschelijk lichaam ze alle in schoone harmonie. Van sterke menschen verhaalt de geschiedenis voorbeelden, die, wanneer men de grootte en het gewicht van het menschelijk lichaam in aanmerking neemt, het aantoonen, dat de mensch in kracht het paard, den os, en zelfs den leeuw overtreffen kan. De snelste dieren zijn reeds door menschen in hun loop achterhaald; de Arabier in de Sahara ontwaart op een afstand van drie uur, daar waar een Europeaan niets of slechts een zwarte stip ontdekt, een paard of een kameel; en de Toengoezen in Siberië zien met het bloote oog de vier manen van Jupiter. Voorts is de mensch niet met schubben, vederen of haren bedekt, want, al beschermen deze het dier tegen de koude, ze stompen toch ook af en zijn nadeelig voor den tastzin. De mensch is bedekt met eene teedere, voor alle indrukken ontvankelijke huid. En welk dier zou, evenals de mensch, de 40 en meer graden koude van Siberië en de 42 graden hitte van Afrika kunnen verdragen ; zou, gelijk de mensch, evengoed in het eeuwige ijs als in het gloeiende zand, evengoed op hooge bergtoppen als drieduizend voet onder de aarde kunnen wonen ?