is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart meer dan 1800 millioen maal geslagen zonder vermoeid te worden. Evenzoo werken de longen onverpoosd, ademen door duizenden cellen frissche lacht op, gelijk een spons het water opzuigt, en deelen deze lucht aan het bloed mede, opdat het levenskracht behoude. Ze nemen ook de verbruikte lucht weder terug en ademen ze uit naar buiten, gewoonlijk zonder dat ge er bij nadenkt.

Behalve deze wonderbare organen voor de voeding, den bloedsomloop en de ademhaling, is uw lichaam ook nog van een groot net fijne, witte draden voorzien, die zich allen in liet ruggemerg of de hersens vereenigen ; dat zijn de zenuwen, deze telegraaf- en telefoondraden, waardoor de ziel ervaart wat in het lichaam geschiedt, genot of smart, warmte of koude. En al deze verschillende functies werken harmonisch op elkander in. Geen harer kan de andere ontberen; de zenuwen en de hersens hebben voortdurend bloedtoevoer noodig en blijft deze ook maar eene halve minuut uit of storten slechts enkele druppels er buiten, zoo valt de mensch, door eene beroerte getroffen ter aarde. Aan de andere zijde heeft ook het hart de zenuwen noodig en moet van de maag uit gevoed worden. Hetzelfde geldt van de longen en hare werkzaamheden. En dat alles gaat niet zooals bij onze machines met gesteun en gedreun, maar zoo stil en zacht, dat ge er zelfs niets van bemerkt. Het is de adem Gods die dit alles regeert en al die wonderbare krachten doet samenwerken tot ééne actie, die wij leven noemen. Niet waar, wanneer ge dit alles bedenkt, moet ge ook met Uavid uitroepen : //Ik dank ii, dat ik wonderbaar gemaakt ben."