Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delt hoogst lichtvaardig, en bewijst reeds daardoor zijne geestelijke blindheid, en de zelfmisleiding waaraan hij zich schuldig maakt. Neen, niet de waterdoop wascht onze zonden af, en niet de belijdenis vereenigt ons met Christus; wij moeten ook gedoopt worden met den Heiligen Geest, en door een levend geloof Christus worden ingelijfd. Het is toch iets anders lid te zyn van de Kerk, die wij de zichtbare noemen, omdat zij aan de belijdenis der waarheid en de reine bediening der Sacramenten gekend en in de wereld openbaar wordt, en een waar onderdaan te wezen van het Koninkrijk Gods. Het laatste kan men alleen zijn door van boven, uit God, opnieuw geboren te worden, gelijk Jezus aan Nikodemus leerde, Joh. 3 : 1—8. We zijn dus altijd verplicht om aan de apostolische vermaning te denken: Beproef u zeioen of gij in het geloof zijt. Vergunt mij dat ik u dit met een beeld , zij 't dan ook een onvolkomen beeld, poog op te helderen. Stelt u voor een adellijk geslacht of familie van lioogen adel. Al de leden van dat geslacht voeren een hoogen titel, een aanzienlijk wapen; zij hebben uitgestrekte bezit zittingen, benijdenswaardige voorrechten, en wijzen, met zekeren trots, op eene lange reeks van groote en fiere mannen, die zij hnnne

Sluiten