is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstoefening werd gehouden, terwijl zij onder luid gelach den leeraar spottende nabootste. Peden zeide: „Arm kind, gij lacht en spot met de dienst van God, maar er zal een dag komen, waarop God zulk een plotseling en onverwacht oordeel over u zal brengen, dat uw lachen zal ophouden". Kort daarop werd zij, terwijl zij op een rots wandelde, door een windvlaag in zee geworpen, waar zij verdronk.

Omstreeks 1680 was hij in de buurt van Mauchline, waar twee mannen kwamen om hun paarden te stallen, om daarna de markt in die plaats te bezoeken. In de namiddag, toen zij terugkwamen om de paarden te halen, vroegen zij om drank. Terwijl zij deze gebruikten, brak een van hen, Hugo Pinaneve, uit in schimptaal op de Covenanters en bijzonder tegen Richard Cameron, die kortgeleden was gesneuveld te Airsmoss. Peden, die in een andere kamer was, hoorde alles. Hij ging in de kamerdeur staan en zeide: „Mijnheer, houd u kalm; vóór het twaalf uur is, zult gij weten, wat voor een man Richard Cameron was. God zal uw lasterlijke mond op zoodanige wijze straffen, dat gij zult worden gesteld tot een waarschuwing voor al zulke lasterende Rabsake's. Bedoelde Pinaneve haastte zich naar huis, waar hij, terwijl hij zijn schoenen uittrok, werd geslagen met een plotselinge ziekte en pijn door zijn geheele lichaam, met zijn mond wijd open, terwijl zijn tong er op afschrikwekkende wijze uithing. Men tapte hem bloed af, doch alles tevergeefs; hij stierf vóór middernacht.

De tweede Febr. 1658 was hij ten huize van Mr, Vernor met John Kilpatrick. Deze John was een waardig, oud christen. Peden zeide tot hem: „John, de wereld zal u en mij eens missen". John zeide: „Ik ben al mijn dagen zeer onvruchtbaar en nutteloos geweest, maar uw dood zal een