is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij er bij verliezen zal, zooveel U betreft. Gij geeft overvloed van brood aan velen die het niet zoo waard zijn 5 het geven verarmt U niet en het inhouden verrijkt U niet. Geef deze arme vrouw twintig brooden voor deze paar, die zij ons gebracht heeft". De vrouw heeft later menigmaal gezegd, dat zij vele brooden heeft gekregen, en dat zij na dat gebed nooit zoo verlegen is geweest om brood als wel vóór die tijd. In deze geschiedenis is letterlijk vervuld, wat we lezen in Marcus 9:41: „Want zoo wie ulieden een beker water te drinken zal geven in Mijnen Naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen".

Terwijl hij met anderen in Galloway was, kreeg de vijand bericht van hunne aanwezigheid. Op een morgen kwam een alarmbericht dat soldaten te voet en te paard op hen afkwamen. Eén van het gezelschap, met name John Muirhead werd overvallen door een hevige pijn in zijn voorhoofd, toen zij opgestaan waren om te vluchten. Peden zeide: „Sta, sta, jongens, en laat ons voor oude John bidden eer wij gaan". Hij stond op en zeide: „Heere, wij hooren dat Uwe en onze vijanden op ons afkomen en Gij hebt Uw hand van bezoeking op oude John gelegd; heb medelijden met hem, want Uwe vijanden zullen met niets minder tevreden zijn, dan met zijn bloed; het zal stroomen waar hij ligt; spaar hem ditmaal, want wij weten niet of hij bereid is te sterven".

John vertelde later, met tranen in zijn oogen, aan den schrijver van deze geschiedenis, dat de pijn in zijn hoofd en de ongesteldheid van zijn lichaam hem geheel verlieten, zoodat hij kon opstaan en met de anderen op de vlucht gaan.

De vijanden, toen zij Peden en zijn vrienden zagen, begonnen, sommigen te paard en sommigen te voet, al

G, en, H, 2.