is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Onze vrije genade in dit doorluchtig Verdrag, tot in alle eeuwigheid.

Evenzoo, dezelfde doorluchtige Heere van hemel en aarde, verbindt Zich ten volle, om genade en eere te geven, aan zoovelen als overreed en bekwaamd zullen worden om te accepteeren en te omhelzen U als hunnen Heere, Koning en God.

Bovendien, Hij staat toe aan dezen Jezus Christus, door Zijn dienstknechten aan de wereld alom bekend te maken in Zijnen Naam, dat allen die willen komen, en dienst nemen onder Zijn banier, door Hem zal worden gegeven genoegzame uitbetaling op de hand, voor deze tegenwoordige tijd en een rijke erfenis voor eeuwig.

Met verzekering, dat allen die dit aanbod niet willen aannemen, om deze oorzaak schuldig zullen zijn en veroordeeld zullen worden om voor eeuwig uit Onze tegenwoordigheid gestooten te worden en te worden getormenteerd met die duivelen, die Wij van Ons aangezicht uitgeworpen hebben om hun hoogmoed en rebellie, ter verheerlijking van Onze rechtvaardigheid tot in alle eeuwigheid.

Een onderhoud tusschen Alexander Peden en James Renwick.

Peden had gedurende te lange tijd zijn oor geleend aan de onjuiste voorstellingen, die sommige valsche broederen rondstrooiden omtrent James Renwick, waardoor Peden geheel van hem vervreemd was.

Dit griefde Renwick buitengewoon en het was een