is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering erken en dat ik ontken, dat het vervolgde bergvolk gelijk heeft." Zij was onbeweeglijk.

Wat de weduwe betreft, zij deed een beroep op de Raad van State, waarbij zij aanbood de afzweringseed af te leggen. Ook wees zij op haar hooge leeftijd, als een andere reden, waarom zij in vrijheid zou worden gesteld.

De Secretaris van Staat stond aan de twee vrouwen toe, een opschorting van de uitvoering van het vonnis, gelijk te vinden is in het register van de Handelingen van de Raad, maar men heeft zich niet aan het uitstel gehouden. Hiervoor is nooit een bevredigende verklaring gegeven, doch wij veronderstellen dat Grierson zijn bloeddorst wilde voldoen, in de uitvoering van zijn barbaarsche vonnis.

Op de elfde Mei kwam majoor Windram met een troep soldaten aan de gevangenis van Wigton, om de twee gevangenen te halen.

Het was een schoone Meimorgen en een groote menigte, netjes gekleed en een goede orde bewarende, deed alles meer gelijken op een feestelijkheid dan op een processie des doods.

Het gezicht van de twee stevige staken, in het zand gezet, de eene dertig meter verder zeewaarts dan de andere, deed vele aangezichten verbleeken. Vrouwen begonnen te weenen en mannen balden hun vuisten. Er was slechts één man noodig om de leiding te nemen en zij zouden de soldaten in stukken gescheurd hebben, doch een leider was er niet.

„Wij worden heden geroepen om een waardig getuigenis te geven voor onzen God. Hij heeft ons veel goed gedaan en geen kwaad in de jaren waarin wij Hem ge-