is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Heeren goedheid kent geen palen,

God is recht dus zal hij door Onderwijzing hen die dwalen.

Brengen in het rechte spoor.

Toen het water haar schouders bereikte, sloot zij hare oogen en bad.

Haar moeder liep een eindje in haar richting en smeekte haar met tranen om te zeggen: „God zegene den Koning".

„Bid met mij moeder, opdat ik op het laatste oogenblik niet bezwijk," was haar antwoord. Zij sloot haar oogen weer en haar lippen bewogen zich.

Er kwam groote stilte onder de menigte, die alleen verbroken werd door de spottaal van Grierson.

Enkele golven liepen over haar heen. Haar einde scheen nabij, maar tot verwondering en blijdschap van allen, liep een soldaat het water in, sneed de koorden door en bracht Margaretha op het droge.

Het volk juichte van blijdschap en haar moeder weende van geluk. Dit was iets ongewoons. Hoewel Margaretha meer dood dan levend scheen, werden de middelen toegepast, waardoor zij weer tot volkomen bewustzijn kwam.

Nu zou echter blijken, dat de barmhartigheid het werk was van een barbaar. Grierson had haar slechts tot het leven teruggeroepen, om haar opnieuw te martelen. Majoor Windram kwam naar voren en begon haar te beproeven.

„Wilt gij voor den koning bidden?"

„Ik wensch de zaligheid van allen en ik wensch niemand iets kwaads" antwoordde zij zachtmoedig.

„O, Margaretha, waarom zult gij uw leven wegwerpen", zeide haar moeder in vreeselijke angst. „Zeg, God zegene den koning, God zegene den koning".