is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de machtigste in het koninkrijk". Dit schijnt ook afdoende de beschuldiging, door zijne vijanden tegen hem ingebracht, als zou hij een Covenanter zijn, niet omdat hij de vrijheid of de godsdienst lief had, maar omdat hij zijn macht hoopte uit te breiden, te weerleggen. Argyle had alles te verliezen en niets te winnen door zijn aansluiten bij de Covenanters en wij beschouwen hem als een trouwhartige en vaderlandslievende held.

Archibald, de achtste Graaf van Argyle, werd geboren in 1598 en was gedurende zijn minderjarigheid bekend als Lord Lorn. Zijn vader was een eigenaardig man, en moest wegens geldschuld het land verlaten en diende den Koning van Spanje in Vlaanderen.

Lord Lorn, van zijn vader beroofd, kwam onder voogdij van den Graaf van Morton, die hem een opvoeding gaf, die uitstak boven wat men in die dagen gaf aan jongelingen van zijn stand. Na het gebruikelijke onderwijs genoten te hebben, studeerde Lord Lorn theologie en rechtsgeleerdheid, zonder twijfel in de verwachting dat hij een plaats zou hebben in te nemen in het gouvernement van zijn land.

Na hier en daar gereisd te hebben ging hij naar het hof van Karei de Eerste en werd terstond de gunsteling van zijnen koninklijken meester. Hij werd lid van de Raad van State en Koning Karei raadpleegde hem in de gewichtigste vraagstukken, betreffende de regeering van het koninkrijk.

In deze tijd had er een gebeurtenis plaats, waarvan gretig gebruik is gemaakt door de lasteraars van Lord Lorn. Zijn vader kwam uit het buitenland terug en verschijnende aan het hof van Koning Karei, werd hij vriendelijk ontvangen, niet het minst, omdat hij Roomsch