is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij verhinderd mechten worden, hem dat leed te doen. Zijn gebed was, of God de wreedheid van de vijanden zoo wilde inbinden, dat zij niet anders konden doen, dan hem het leven benemen. De Heere heeft hem getoond, te zijn een Hoorder der gebeden.

Voor de Raad gebracht, waren zijn rechters verbaasd over de jeugdige en teere verschijning van Renwick. Hij was zes en twintig jaar oud, doch leek maar achttien. Hij werd ondervraagd naar zijn beginselen en na het verhoor zeide Graaf Tarbet tegen Kanselier Perth:

„Hij is de meest strakke verdediger van zijn beginselen. Anderen, die voor ons verschenen, konden wij op de een of andere tijd aan het wankelen brengen, maar hij was nooit te bewegen. Waar wij hem vonden, daar verlieten wij hem. Wij konden hem nooit in het minst doen zwichten of toegeven. Hij is iemand van de oude Knox's beginselen".

Zijn moeder bezocht hem in de gevangenis.

Zij sprak haar vrees uit over hetgeen hem stond te wachten. Hij deelde haar mede, dat hij geloofde, dat den vijanden niet zou worden toegestaan hem te martelen. Maar ook, dat de vrees die hem in het eerst had aangekleefd, met het oog op een mogelijke pijniging, nu in zooverre was geweken, dat hij zich eerder zou laten werpen in een ketel met kokende olie, dan iets te doen of te zeggen tegen de waarheid.

Hem werd eindelijk ten laste gelegd, dat hij weigerde het gezag van den Koning te erkennen, dat hij weigerde schatting te betalen en dat hij zijn volgelingen had aangeraden, gewapend de bijeenkomsten in de bergen te bezoeken. Deze punten had hij uitvoerig en meesterlijk verdedigd.