is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemerkt de afdeeling, waartoe hij behoorde en begaf zich naar den man, die zich had verborgen.

„O geloof mij", zei de dragonder, „zoo gij weet, waar eenigen van het volk zich in deze kloven verbergen, waarschuw ze en vertel hun, dat de dragonders morgen hier zullen komen om hen te zoeken". Het is niet noodig te zeggen, dat deze raad niet behoefde herhaald te worden. Wat de dragonders ook vonden, zij vonden geen Covenanters.

Weer anderen waren bijna gevangen, doch ontsnapten. In een boerenwoning dicht bij Eliock, zaten verscheidene Covenanters aan een goed ontbijt, hetwelk hun verschaft werd door den vriendelijken en edelmoedigen boer. Terwijl zij zaten te eten, kwam een compagnie dragonders in de richting van de deur.

„Maakt dat je in de schuur komt en verberg je tusschen de koornschooven" riep de gastheer; tegelijkertijd bergde hij alles op, wat verdenking kon opwekken.

„Wij komen wat koorn koopen", zei de korporaal, die het bevel had. „Wij hebben gehoord, dat je goede soort te koop hebt".

, „Ja het is dit jaar beter dan andere jaren". En hij bracht ze in de schuur.

De Covenanters zaten in vreeslijke angst, toen zij bemerkten dat de manschappen de schuur binnen kwamen. De boer sprak op zulk een wijze, dat zij begrepen, dat er niet veel gevaar was, zoo ze zich slechts stil hielden. Zij waren buitengewoon blij toen zij den korporaal hoorden zeggen: „Ik denk dat wij nu genoeg hebben".

De Covenanters zetten zich opnieuw aan het ontbijt en gebruikten het in vrede en met dankbaarheid.