Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkdom Zijner barmhartigheid zou toonen, „door zijne goedheid jegens hen door Christus Jezus". Daar is nog eene aanmerking, er wordt gezegd: dat God deze zaligde door Zijne liefde, dat is: gelijk ik denk tot aanbeveling Zijner liefde, tot voortgang Zijner liefde in de harten en zielen dergenen die hier zullen komen, als of er gezegd was: God heeft zich over u ontfermd en is u genadig geweest opdat Hij anderen tot hunne aanmoediging mocht toonen, dat zij grond hebben om tot Hem te komen om zalig te worden. Wanneer God een groot zondaar behoudt, is het, om een volgenden grooten zondaar aan te moedigen.

Hij zaligde de moordenaars om andere moordenaars aan te moedigen, tot Hem om genade te komen; Hij zaligde Magdalena, om andere Magdalena's aan te moedigen om tot Hem om genade te komen; Hij zaligde Paulus om andere Saulussen aan te moedigen, om tot Hem om genade te komen, en Paulus zegt zelfs: „daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Christus Jezus in mij, die de voornaamste ben al Zijne lankmoedigheid zou betoonen tot een voorbeeld dergenen, die in Hem gelooven zulllen ten eeuwigen leven", 1 Tim. 1 : 16.

Hoe duidelijk zijn deze woorden! Christus heeft door mij te behouden, de wereld een toonbeeld Zijner genade gegeven, opdat zij zoude zien en gelooven, komen en zalig worden; opdat zij, die hier nu geboren worden in Jezus Christus zouden gelooven ten eeuwigen leven. Maar wat was Paulus? Hij zegt het zelf: ik ben, zegt hij, „de grootste der zondaren", ik was, zegt hij: „een lasteraar, een vervolger en een onrechtvaardige", maar mij is barmhartigheid geschied. 1 Tim. 1 : 14, 15. Nu dat is goed . voor u Paulus, maar wat hebben wij daaraan? O! zeer veel, zegt hij! want daarom is rryj barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben al Zijn lankmoedigheid zou betoonen tot een voorbeeld dergenen, die in Hem gelooven zullen ten eeuwigen leven".

Dus ziet gij dat deze derde reden kracht heeft. Jezus Christus wilde, dat de genade den grootste der zondaren het eerst aan-

Sluiten