Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de genade in de eerste plaats aan de grootste zondaren wil aangeboden hebben. En indien dat niet de gezindheid des Vaders en des Zoons in ruime mate toont in de vergeving der zonden, beleid ik, dat ik er verkeerd over denk.

Nog is er behalve dat, niets anders, dat zoo goed is, om ons de gewilligheid van Christus tot behoud der zondaren te toonen; want gelijk wij hier vóór zeiden, alle overige teekenen van Christus barmhartigheid zou men hebben kunnen bepalen tot zondaren, die zulke eigenschappen hebben, maar wanneer Hij zegt: „begint te Jeruzalem , trekt Hij de lijn zoo ver als Hij kan. Niemand kan denken, dat het dwaasheid is, om hier iets af te knippen, te verzwakken en het tusschen nauwe palen te stellen; want Hij zegt „begint te Jeruzalem", de grootste der Jeruzalemsche zondaars. Het is waar, Hij zegt: dat berouw en vergeving der zonden te zamen moeten gaan, maar die vergeving wordt aan den voornaamste, aan den Jeruzalemschen zondaar gezonden; berouw vermindert ook de zonden der Jeruzalemmers niet, het doet niet een van zijne zonden af, veroorzaakt ook niet, dat er een tot op de helft van de schuld vermindert wordt, het belet maar, dat hij verder in zijne zonden voortgaat, en maakt hem gewillig om door genade zalig te worden, en om in het vervolg bestuurd te worden door dat gezegende woord: „dat er een goede tijding tot hem gebracht was".

Ook niemand, die over zijn zonden geen berouw heeft, toont, dat hij gaarne zalig wil worden; want die nog in zijne overtredingen voortgaat, verklaart dat hij besloten heeft, zijn eigen verderf nog verder na te jagen.

Leert dan van de grootheid der liefde van God en Zijnen Zoon Jezus Christus, te oordeelen door Zijn woord; oordeel niet naar uw gevoel, noch door hetgeen uw geweten zegt, want het geweten gaat hier dikwerf geheel buiten het spoor des Bijbels; oordeelen, dat David deed zeggen, ik ben voor Gods oogen'afgesneden, en ik zal een der dagen door de hand van Saul omkomen Psalm 31 : 21; 1 Sam. 27 : 1,

Sluiten