Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Houdt hij den gezegenden persoon, den Zone Godes voor een duivelskunstenaar, bezweerder en toovernaar, hij houdt de daden, welke de Heere op aarde gedaan heeft voor werken des duivels, Matth. 9 : 34, kap. 12 : 24, 25 enz. Mare. 3 : 22—30. Di^ nu zulke gevoelens van Jezus Christus heeft, kan niet gewillig zijn, om zich aan Zijne voeten neder te werpen, of tot Hem te komen als de eenige wég tot God en de zaligheid; en daarom wordt er weder gezegd, dat dezulke Hem in het openbaar smaadheden aandoen, en onder den voet vertreden, dat is: door Hem te verachten, kwalijk van Hem te spreken en Hem te verwerpen, alsof Hij de slechtste en grootste bedrieger der wereld ware.

En heeft Hem daarom; wat zijn gevoelen aangaat eene vervloeking genaamd, en Hem wederom gekruisigd en Hem als een opgehangene veracht, of als een der grootste misdadigers, Hebr. 6 : 6, kap. 10 : 29; Cor. 12 : 3.

2. Zijn bloed, hetwelk de verdienstelijke oorzaak der menschelijke verlossing, het bloed des eeuwigen verbonds is, heeft hij een onrein ding geacht, alsof het niet meer kracht had, om de ziel van de zonde te verlossen, dan het bloed van een hond. Hebr. 10 : 29. Want gelijk de Apostel zegt: „hij acht het onrein, dan bedoelt hij, dat hij er minder prijs op stelt, dan op het bloed van een schaap of koe die rein waren volgens de wet, en daarom acht hij het bloed niet meer dan het bloed van een hond, ezel of zwijn, welke altijd door den God des hemels verworpen waren, als onheilig en onrein, en niet geofferd mochten worden.

Nu, die geen groote prijs op Christus stelt, en tevens op Zijn dood en bloed zal niet overgehaald kunnen worden, om het leven van Hem te ontvangen of op Hem te vertrouwen tot volkomene verlossing.

3. Dit alles moet gedaan worden in het openbaar als teeken, dat zij het bewijzen, tegen Christus te zijn, of nadat het licht des Evangelies in de ziel geschenen heeft, of eenige belijdenis van Hem als de Messias der wereld beleden te hebben.

1. Het moet in het openbaar tegen deze belijdenis zich beves-

Sluiten