is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om hen te zoeken die verloren waren, Hij die gestorven is voor onze zonden, opgestaan voor onze regtvaardigmaking, en eeuwig leeft tot onze zaligheid.

Indien Hij , wiens verrijzenis-feest wij heden vieren, zigtbaar onder ons verscheen en in deze vergadering zocht wien te vereeren met zijne dierbaarste zegeningen , wie denkt gij dat het voorwerp zijner keuze zou wezen? Hij, die van ons allen, het best, het diepste in den zin van Maria-Magdalena is ingedrongen; Hem, wien wij misschien van allen die keuze meest onwaardig zouden achten, — hem zeer zeker, die die keuze allerminst voor zich zeiven verwachten zou.