is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar allerliefst. Ze vertelde, dat ze nog dikwijls aan hem dacht (de kuische Katharina bloosde) en dat ze eenigen tijd geleden gedroomd had, dat hij nog eens in de kerk zou terugkeeren. Ze vergat natuurlijk nooit voor hem te bidden en ook met den pastoor had ze over hem gesproken en eerwaarde had ook gezegd overtuigd te zijn, dat Jan van zijn dwaling zou genezen en zij hoopte het ook voor zijn lieve moeder, die altijd zoo goed voor hem gezorgd had en zwaar onder de zonde van haar zoon gebukt ging. Katharina maakte zich ontzettend ongerust over het lot van zijn onsterfelijke ziel en ze zou voor hem blijven bidden en als hij gewild had, zou alles anders geloopen zijn, dan zouden zijn ouders juichen en alle Heiligen zouden zich verblijden.

„Heilige Katharina , sprak Jan en de ironie van zijn aanspraak ontging haar, „wat zou de pastoor er wel van zeggen, als ik me van deze vrouw los maakte en een katholieke echtgenoote zocht om met haar het sacrament van het huwelijk te ontvangen?"

„O Jan, Jan". Katharina trilde van genot en een zalige lach verscheen op haar gelaat. „Wat zou het heerlijk zijn voor onze goede pastoor dat te mogen beleven".

„Zou die pastoor werkelijk zoo gemeen zijn om goed te vinden, dat ik mijn wettige vrouw zoo maar zonder eenige reden verlaat, een vrouw, die alles voor mij is?"

„Jan, Jan, zoo mag je niet praten. Je bent niet getrouwd met die vrouw".

„Wel verdomme nog toe".

„Jij als katholiek leeft met haar in zonde. Aan die toestand moet je een eind maken, wil je niet voor eeuwig verdoemd worden. Voor eeuwig; wat beteekenen daarbij die paar jaren, die we op aarde leven. Ik zou zoo graag zien, dat je gered werd, gered uit de klauwen van den duivel".

„Is dat soms mijn vrouw?"

„Nee Jan, ik zeg niets van die vrouw, maar haar misdaad is, dat ze jou van je geloof, ons heerlijk katholiek geloof heeft afgehaald. Nooit zul je gelukkig met baar zijn, nooit. Ik zal dagelijks voor je bidden en Maria en Jozef en alle heiligen