is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met elkaar hebben". Ze liet zich meesleepen door haar gedachte, hoewel Fritsje haar al lang niet meer begreep.

„Maar wie zorgt er dan voor vader zijn eten?"

„Daar wordt voor gezorgd jongelief". Ze pakte hem weer op en drukte hem tegen zich aan. „Nu vader 'zoo lang weg is, houdt moeder nog twee keer zoo veel van je. Ik zal je inprenten, mijn jongen, liefde, liefde en nog eens liefde; liefde voor de natuur, voor de menschen en de dieren; liefde vooral voor de waarheid. Dan zul je rijk zijn, zoo rijk als nooit iemand is geweest".

„Maar wie moet nu met mij spelen?" vroeg Fritsje weer. Een oogenblik was hij de wanhoop nabij.

„Moeder natuurlijk. Ik ben nu toch vader en moeder voor

je"

Ze ging met haar knieën op den grond om met hem paardje te spelen, wat zijn vader zoo vaak met hem deed. Dadelijk klauterde Fritsje op haar rug, waarna zijn moeder rondkroop; soms viel hij er af en ze lachten samen en hadden de grootste pret.

Toen ze gegeten hadden en Frits naar bed was gebracht, ging ze een brief schrijven aan haar man, want ze wilde daarmee gereed ,zijn voor haar oom weer kwam. Een merkwaardig proces had zich in eenige uren in haar voltrokken; ze kreeg een gevoel of haar man nu oneindig ver van haar vandaan was, hoewel ze nog veel van hem hield en dat de zaak onherroepelijk was. Ze was in staat in alle kalmte te overdenken, wat ze schrijven zou en deelde hem mede, dat hij doen moest, wat hij meende te moeten doen; zij wilde daarvoor volstrekt geen struikelblok zijn; dat polemiseeren over hun opvattingen omtrent het bovennatuurlijke nutteloos was, daar hij toch niet zelfstandig dacht, maar klakkeloos geloofde, wat de kerk hem dwong aan te nemen en dat zij alle mogelijke medewerking zou verleenen om hem zoo spoedig mogelijk de vrijheid terug te geven. De bedoeling zou natuurlijk wel zijn om een Roomsche maagd naar het altaar te leiden, hoewel dat altaar veel leek op een schavot, want er was eerst iemand onthoofd om zulks mogelijk te maken. Wat haar zelf betrof, ze zou nooit hertrouwen, want ze be-