is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Laten we maar ophouden met in dat kringetje rond te draaien: eigen schuld van de imensch; ja maar God heeft hem zoo geschapen, dus de schuld van God; neen, want God heeft de mensch goed geschapen, 't Is precies een mallemolen".

„Wat bent li vanavond grappig oom".

„Waarom", vroeg Greetje terneergeslagen, „maakt die God van jou het de eene mensch zoo verschrikkelijk moeilijk en de ander zoo gemakkelijk?"

„Wij kunnen dat niet begrijpen Greetje; de zonde heeft ons verstand verduisterd. God is en blijft voor ons eeuwig onbegrijpelijk. Hij breekt alles in ons, maar verlaat ons nimmer en zonder hem gebeurt niets. Daarom oom lach ik om Uw bijbelkritiek, want zelfs een vervalschte bijbel is God's Woord van het begin tot het einde; in de bijbel worden ons geteekend de wegen, waarlangs God gaat en waarlangs de mensch gaat. Dat is zijn onvergankelijke waarde. Ik lach om de steeds luider herhaalde vraag van Uw critici: „Heeft Jezus geleefd?" want hoe meer ze hem doodverklaren, hoe meer Hij gaat leven. God is de bron van ons leven, de Schepper en de Herschepper". En met zachte, dwepende stem voegde zij er aan toe:

Eeuwig Onbegrijpelijk Wezen, Vader, Zoon en

[Heilige Geest,

Leer mij dagelijks U kennen, U beminnen

[allermeest.

't Heil van zondaars voert Uw liefde tot de

[allerhoogste top.

Amen! Heilig Evangelie. Amen zegt mijn ziel er op.

Maar Greetje stoof driftig op, uitbarstend in woede. „Wat heb ik aan een wezen, dat voor mij eeuwig onbegrijpelijk is? Ik heb mijn verstand, waar ik niet om gevraagd heb, maar het dwingt mij tot denken, tot het kritizeeren ook van de handelingen van jouw God, die zich schuil houdt in eeuwig zwijgen. Waarom laat hij me alleen in mijn wanhoop? Waarom maakt hij me niet duidelijk, waarom ik dit dragen moet? Jij! je maakt me gek met je gezeur".