Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. De dag der Zon.

2. » » » Maan.

3. » » van Mars.

4. » » » Merkurius.

5. » » » Jupiter.

6. » y> » Yenus.

7. » » » Saturnus.

En zoo weten wij nu al, van waar Zondag, Maandag en Zaterdag hunnen naam hebben. De derde dag heeft in 't Fransch den naam van mardi gehouden; maar de Duitsche volken hebben hunnen oorlogsgod Thus in de plaats van Mars gesteld, en Thusdag is later in Dinsdag verbasterd. Voor den god Merkurius is bij ons Wodan in de plaats gekomen, enWodansdag werd weder Woensdag. Jupiter, als de dondergod , gaf aan den Donderdag zijn naam. Voor Venus eindelijk zetten de Duitschers hunne «godin der liefde" Freia in de plaats; en zoo kregen wij een' Vrijdag.

En nu wil ik er alleen nog bijvoegen, dat de Israëlieten , die verder geen dagnamen schijnen gehad te hebben, den zevenden dag Sabbat, dat is rust noemden , omdat, naar het oude scheppingsverhaal, God op dien dag rustte van zijnen arbeid. De Christenen daarentegen noemden den eersten »den dag des Heeren ' tot een aandenken aan Jezus' opstanding; terwijl bij de Mahomedanen Vrijdag de heilige dag geworden is.

Sluiten