is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doopt naar keizer Augustus, ofschoon hij deze eer niet, zoo als César, aan den Almanak verdiend had.

September , October , November , December , de zevende , achtste, negende en tiende maand, naar de oudste tijdrekening.

De Duitsche en Hollandsche benamingen, waarvan de eerste reeds vóór duizend jaren door Karei den Grooten werden ingevoerd, hebben nooit bij het volk 't burgerrecht kunnen winnen. Stonden zij in mijne jeugd nog naast de gewone namen, nu zie ik ze in 't geheel in den Almanak niet meer. Ik wil ze echter niet geheel onvermeld laten, en stel dus de vertaling der Duitsche en de Hollandsche namen naast de gewone.

Romeinsche naam. Duitsche. Nederlandsche.

Januari Sneeuwmaand Louwmaand.

Februari Moerasmaand Sprokkelmaand.

Maart Lentemaand (als de Duitsche).

April Paaschmaand Grasmaand.

Mei Bloeimaand (als de Duitsche).

Juni Braakmaand Zomermaand.

Juli Hooimaand (als de Duitsche).

Augustus Oogstmaand »

September Herfstmaand »

October Wijnmaand »

November "Windmaand Slachtmaand.

December Kerstmaand of (als bij ons) Winterm.