Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar is , in vereenigirig met onze ambtgenooten noodig hebben gevonden, 30 dagen aan het jaar toe te voegen." — Men moet zich maar weten te behelpen!

Intusschen hield men toch op die wijze, al was het ook achteraan hinkende, de natuur bij, en over vele jaren gerekend, kwam men altijd weer juist uit. Dit is niet het geval met de Mahomedanen. Hunne godsdienstige feesten hebben wel met de maan , maar niet met de zon , of liever met de jaargetijden te maken. Zij houden zich daarom eenvoudig aan de maanjaren. Maar nu is het natuurlijke gevolg daarvan, dat de Nieuwjaarsdag, aan 't hoofd van alle vaste tijdstippen in het jaar, al de jaargetijden doorwandelt, altijd achteruit, zoodat juist drie maal in eene eeuw 't op alle tijden en in alle saizoenen nieuwjaar is. Van daar ook het verschil der Turksche Hegira met de natuurlijke tijdrekening. Zij gaat uit van Mahomeds vlucht (eigenlijk Hedschra) uit Mekka, in 't jaar 622 en moest dus nu (in ons jaar 1873) 1251 jaren tellen. Toch schrijven de Turken reeds boven hunnen Almanak het jaar 1290. Wanneer gij nu 1251 X 11 door 354 deelt, krijgt gij, op 45 dagen na, juist de 39 jaren, die zij te veel hebben.

In de nauwkeurige berekening van het jaar waren de oude Egyptenaren , — en na hen de Grieken, — Arabieren en Israëlieten ver vooruit. Reeds voor meer dan drie duizend jaren , in de veertiende eeuw vóór onze tijdrekening , hadden zij , naar het opgaan van den grootsten der vaste sterren (Sirius) in de lente, het jaar berekend op 365J- dag. Zij maakten evenwel van deze berekening in hunnen kalender geen gebruik. De Grieken kwamen, door vele jaren achtereen de

Sluiten