is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd naar »den ouden stijldat is naar den Juliaanschen Kalender gerekend; en een Russische boer zou zeker denken, dat hij met lichaam en ziel, huis en hof Roomsch werd gemaakt, als hij op eens twaalf dagen moest overslaan. Want daar de Juliaansche Kalender sedert 'tjaar 325 niet is gelijk gezet, hebben de 1548 jaren, die sedert verloopen zijn, twaalf schrikkeljaren (elke 128 jaren één) en dus twaalf dagen te veel gehad. Rekent maar eens. Telt men een 29sten Februari, waar die niet wezen moest, dan wordt 1 Maart, wat eigenlijk 2 Maart is. Zoo gaat de tijdwijzer na, en de datum of dagteekening raakt achteruit. De Russen hebben echter tegenwoordig de beleefdheid, om beide dagteekeningen op te geven . waarbij dan »de nieuwe stijl" of de ware dag boven aan staat. Zoo schrijven zij bij voorbeeld:

Petersburg, -JLABIÏL 1873.

°' 20 Maart

En dit is misschien de verstandigste weg, om bij een half beschaafd volk, zoo als een groot deel der Russen nog is, dien »ouden stijl" gaande weg te laten vervallen. Want 't is waar, wanneer zoo op eens twaalf dagen op hoog bevel verdwijnen, zonder ooit bestaan te hebben, geeft dit altoos, zoo als de Romeinen ten tijde van Julius César zeiden: »een jaar van verwarring." Gij, bij voorbeeld : — ik ben zeker, dat gij dit weg goochelen van 12 dagen niet gaarne in de vacantie zoudt zi'en gebeuren. Maar even min zou 't een bewoner bij de betaling zijner huishuur, of een koopman tegen den vervaldag zijner wissels prettig vinden.