is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want daar het maanjaar 11 dagen korter is dan het zonnejaar, gaat in den regel de Epacta telkens zooveel vooruit.

Gulden Getal. Epacta. Gulden Getal. Epacta.

1-0 10—9

2 11 11 — 20

3 . _ 2-2 12 — 1 4—3 13 — 12

5 14 14 — 23

6 — 25 15-4

7 6 16 — 15

8 — 17 17 — 26 ü — 28 18—7

19 — 18

Op die wijze voortloopende, is dus de EpactenCirkel met het jaar 1880 ten einde, en begint dan weder met 1881 van N®. 1 af. Bij dit begin wordt één dag overgesprongen: want 18 en 11 zou 29zijn, terwijl "het hier als 30, dat is 0, wordt berekend. De reden hiervan is, dat maan- en zonnejaar iets minder dan elf dagen verschillen.

Want het zonnejaar is 365 d., 5 U., 48 m., 49,536s.

Het maanjaar 354 u., 8u., 48 M., 32,602 s. Het verschil is dus eigenlijk 10d.,21 u., 16,934s.

Over de Juliaansche Epacta, en de manier om beide zonder deze Tabel te vinden, zal ik nu maar zwijgen. Ik vrees, dat ik sommigen tjch al genoeg verveelde. Maar die wat leeren wil, moet daar tegen kunnen. Het bekende versje van Van Alphen: »Mijn leeren is spelen; mijn spelen is leeren!" geldt alleen voor de kleinkinderschool.