is toegevoegd aan je favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IGF 8 E 15 C 22 A

2 E 9 D C 16 B 23 G

3 D 10 B 17 AG 24 F

4 C 11 A 18 F 25 E D

5 B A 12 G 19 E 26 C

6 G 13 F E 20 D 27 B

7 F 14 D 21 C B 28 A

Zoo is op den eersten der '28 jaren 7 Januari een zondag, en op den laatsten 1 Januari. Daarom begon Dionysius juist met het genoemde jaar. Als gij nu bij het jaartal 1873 die 9 jaren bijvoegt, is de som 1882. Zoo lang is het dus geleden, dat de eerste Zonnecirkel begon. Sedert is die 67 malen omgegaan. Want 67 X 28 is 1876. Blijft dus over: het getal 6 in den 68sten Zonnecirkel, dat gij ook in den Almanak vinden zult.

Naar bovenstaande Tabel moest dus dit jaar de eerste zondag op 7 Januari gevallen zijn: want bij de 6 staat een G, dus de zevende dag van het jaar. Dat was ook zoo in Rusland, waar men nog den Juliaanschen kalender gebruikt, en dus de schrikkeljaren altijd blijven doorloopen. Maar vroeger zagen wij reeds, dat onze Gregoriaansche Kalender er 12 minder telt, en dus in de dagteekening even zoo vele dagen vooruit is. 7 Januari in Petersburg was dus 19 Januari bij ons. Is nu de negentiende dag (7 +12) een zondag, dan was de vijfde het ook; en zoo komt de opgegeven Zondagsletter goed uit, daar bij ons 5 Januari 1873 een zondag was.

Ook op eene andere wijze kunnen wij dit uitrekenen. Is dit jaar de Zondagsletter in Rusland 6 G, zoo kunnen wij ook vijf letters vooruit gaan, als het verschil