is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nacht. Laat achter u een kind staan. Uwe schaduw zal het geheel bedekken. Maar houdt een ander 't in de hoogte, dan bedekt die schaduw alleen de beenen; of staat gij hooger, dan stelt gij alleen het hoofd in de schaduw. Ziedaar de totale en de gedeeltelijke maansverduistering.

Beide gaan zichtbaar over de maan heen. En wel zóó, dat aan den oostelijken rand de verduistering begint, om over den westelijken weer voorbij te gaan. De reden daarvan is deze. De maandelijksche omloop onzer trouwe wachter gaat van het westen naar het oosten voort, en zoo komt de oostzijde het eerst in de schaduw der aarde.

Maar voor dit maal genoeg. Denkt er nu nog eens goed op na, en neemt de eerste maan-eclips waar, om het nog beter te zien.

24.

ZONSVERDUISTERING.

(ZON-ECLIPS.)

Ook de zon wordt op haar tijd verduisterd; en als het eene totale zon-eclips is, die wij niet dikwijls te zien krijgen, is er meer aan te zien dan aan eene maansverduistering. De nacht kan niet zóó veel donkerder worden; maar als het op 't midden van den dag op eens schemeravond wordt, komen er sterren aan den hemel, de kippen gaan op stok, en de nacht-