is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N lï O U I).

Bladz.

1. Een woord vooraf aan mijne jonge lezers. . 1.

2. Almanak of Kalender. Oudste sterrenkunde.

Natuurlijke verdeeling van den tijd. . . 3.

3. De dag. Omwenteling der aarde. ... 7.

4. Lengen en korten der dagen. Middelbare

tijd 12.

5. Namen onzer dagen. De rustdag. . . . 15.

6. De maand en de maan 19.

7. Natuurlijke en burgerlijke maand. . . . 22.

8. Namen onzer maanden 25.

9. Ebbe en vloed 27.

10. Het jaar 28.

11. Zon- en maanjaren. Oudste berekening

daarvan 31,

12. De Juliaansche kalender 33.

13. De Gregoriaansche kalender 35.

14. Invoering van den Gregoriaanschen kalen¬

der. De Juliaansche in Rusland. . . 3S.