is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EVANGELISCHE BROEDERKERK.

A. GESCHIEDKUNDIG OYERZIGT.

I. DE OUDE BROEDERKERK.

De Broederkerk is ontstaan in Boheme en Moravië; daarom worden hare leden nog heden ten dage wel eens: Moravische broeders genoemd. De bewoners dier landstreken waren en bleven heidenen tot in de negende eeuw. Omstreeks dien tijd kwamen twee zendelingen der Grieksche Kerk, methodius en cyrillus, derwaarts, die hun het Evangelie verkondigden, en hun den Bijbel in de moedertaal in handen gaven. Gelijktijdig echter drong ook de Roomsch-katholieke Kerk met hare doode Latijnsche taal in deze landen door, en er ontstond een hevige strijd tusschen beide kerkgenootschappen. Hoewel het hart des volks meer tot de Grieksche Kerk overhelde, behaalde nogtans de Roomsche, begunstigd door staatkundige omstandigheden, en voornamelijk door de ondersteuning der Duitsche keizers, de overwinning. Het Bijbelonderzoek werd, even als de Godsvereering in

1