is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)S-OPGAV E.

Bladz.

A. GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT.

I. DE OUDE BROEDERKEBK ^

1 4

II. DE VEHNIEUWDE BROEDEBKERK

Inleiding ^

1. De Moravische uitgewekenen 22

2. De Graaf van Zinzendorf 24

3. De opkomst van Herrnhut in de jaren 1722—1727 ... 26

4. Uitwendige bevestiging en uitbreiding der Broedergemeente,

in de jaren 1727—1741 2S

5. Het Opzieners-ambt van den Heiland, aan de Broedergemeente verheerlijkt, in tijden van in- en uitwendige verzoekingen, 1741—1760 ^

6. De tijd van Spangenberg, 1760—1800 48

7. De nieuwere tijd, 1800—1857 ^

li. VERORDENINGEN, ZEDEN EN GEBRUIKEN DER BROEDERGEMEENTE 60

1. Het een zijn met Christus en in Hem onder elkander . . 60

2. Het bestuur des Heilands over de Gemeente 63

3. De vaste grond der Christelijke leer 60

4. De openbare Godsvereering (Liturgikum) 66

5. De inrigting der Gemeenten (Gemeinverfassung) .... 70

• 78

6. De opvoeding der jeugd

7. De verdere arbeid der Broedergemeente 82

C. ALGEMEEN OVERZIGT, OVER DE UITBREIDING DER

BROEDERKERK IN GEMEENTEN, DIASPORA-VEREENIGINGEN EN ZENDINGSPOSTEN 88

, n .... 88

1. Gemeenten,

92

2. Diaspora-vereenigingen

3. liet Zendingsgebied onder de Heidenen ,J3

BIJLAGE. Opgaaf van eenige schriften over de Broe-

.90

der gemeente

ƒ