Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommen ter toepassing en ook aan oefening in 't uit het hoofd rekenen, mag het hierbij evenmin ontbreken. Dan de evenredigheden — of zooals ik het nog geleerd heb de regel van drieën — maar zonder dat hem het hoofd gebroken worde met het leeren en bewijzen van de eigenschappen der evenredigheden en van het bewijzen der evenredigheden zeiven. Ter toepassing weer 't noodige aantal sommen, en percent- en winstberekeningen uit het hoofd.

Als kind heb ik op een gewone lagere school zoo leeren rekenen; en mijne makkers en ik hebben het goed geleerd. Wij konden het op 11-jarigen leeftijd vrij wat beter, dan alle jonge lui, die ik zelfs op *14-jarigen leeftijd, en ook van Hoogere Burgerscholen komende, onder mijne leiding kreeg. Eerst later heb ik, naar de Gelder en Strootman, de theorie geleerd, en die viel mij toen zoo weinig lastig, dat ik na een paar jaren tijds de beide deeltjes van Strootman, op de cijfers na, letterlijk van buiten kende.

A_lle verandering is geen verbetering!

Lezen, schrijven en rekenen zijn de drie voornaamste zaken, die op de volksschool moeten geleerd worden; en waaraan zeer veel tijd moet worden besteed. Wie goed deze drie zaken heeft geleerd, kan zijn weg verder maken in het leven, en, doordat hij begrijpt wat hij leest en heeft leeren denken bij zijn lezen, is hem een nieuwe wereld ontsloten en de toegang tot de edelste genoegens geopend. De wetgever, zoowel in 57 als in 77, zet ze dan ook voorop.

In de wet van 57 volgde daarop onder letter d de beginselen der Yormleer; in de concept-wet van den heer Heemskerk ontbreekt de Yormleer.

De minister had aan de Vergadering van Inspecteurs onder N°. 2 de vragen gedaan: „Is er reden om verandering te brengen in de vakken a—i in art. I der (oude) wet? Kan met name d

worden gemist? Moet er eenig vak worden bijgevoegd? met name

een gedeelte van p (voor meisjes)." In de vergadering van Inspecteurs werd eene commissie van 3 leden (de heeren Moens,

Sluiten