is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bezoek in paalstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kostelijk ding is toch het reizen, mijne Hoorders. Jammer maar, dat het tevens eene kostbare zaak is, en men zonder geld niet Ter kan komen, al is 't dan in onzen tijd een betrekkelijk goedkoop genoegen geworden , 't welk zelfs de kleine burgerman zich soms verschaffen kan, thans, nu men met den spoortrein voor niet meer kosten, en met veel meer gemak, veiligheid en spoed komt waar men zijn wil dan vroeger met trekschuit of bolderwagen. Waarlijk, het zoogenaamd voorgeslacht staat in dit opzigt altans (en 't is het éénige niet) heel wat bij ons achter.

Ja, ik herhaal het: het reizen is een kostelijk ding — als men ten minste een weinig de kunst van het reizen kent, en niet met een pleiziertrein uitvliegt alleen om te joelen en te jolen, en te gaan drinken in een andere kroeg dan waar men 't gewoon is. Zulke reizigers konden best t' huis blijven. Maar voor wie iets van het ware reizen verstaat, is daarin een genoegen met wezenlijk nut verbonden. Genoegen is er,