is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bezoek in paalstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en groot huis toch een klein hoekje afzonderen voor een badvertrek, iedere arme zich soms de weelde vergunnen van een bad. Eigenlijk, i9 dat geen weelde. — En wat drinken betreft; gij zult er van ophooren: met al ons water, bezitten wij toch geen drinkwater dat dien naam verdient." — // Geen drinkwater ? " vroeg ik //en de stad loopt soms onder!" — //Ja, maar het rivierwater is niet al te zuiver, en bovendien niet volkomen bruikbaar voor ieder; het heeft nu en dan lastige gevolgen; het welwater is brak, en moet zorgvuldig gefiltreerd. Men drinkt dus liever kofïïj en thee — of jenever." — // Och die ellendige heete dranken, zoo verslappend, als ze ten minste in groote hoeveelheid worden gedronken, die moesten geen heerschende volksdrank zijn, ze bederven de maag en verzwakken de zenuwen; beter ware dan een krachtig en deugdelijk bier — en dan die gevloekte jenever! Ik weet niet bij ervaring, hoe het gebruik zelf de ingewanden schroeit, maar ik weet wel, dat het bloed mij begint te koken, alleen als ik denk aan de ellende, die deze heidrank brouwt. Neem 't mij niet kwalijk, als ik op dat punt warm word." — //Ik neem het u gansch niet kwalijk," zeide van der Stad // dat jeneverdrinken, helaas! 't is de schuld en schande van mijn land en volk." — //Maar waarom dan niet gezorgd voor frisch en gezond drinkwater? In mijn land, waar zoo vele groote rivieren niet zijn als bij u, heeft men in de steden publieke fonteinen op alle groote pleinen. Mij dunkt, zoo behoort het. Bijna alle levensbenoodigdheden is men verpligt te betalen, maar God wil de frissche lucht, en