is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bezoek in paalstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan voor de kinderen een regte kerk zijn, de ware kweekschool van godsvrucht en deugd!"

Ik drukte mijn vriend de hand. Ik zag, dat wij elkander verstonden, toen hij sprak over dat verboden Boek.

Doch wij hadden zeiven bijna vergeten, dat wij niet t'huis waren maar opstraal. «Nu, zeide ik „wil ik toch nog gaarne iets van uw oude* stad zien: de binnenstad, noemt gij haar, geloof ik." — n 't Is mij wel," was het antwoord, // maar ik vrees, dat u dit niet zal bevallen. Het is niet het fraaiste gedeelte. Die winkelstraat is anders druk en vrolijk genoeg, maar gij zijt juist niet gekomen om winkels te zien Die hebt gij bij u te lande zeker even goed, en misschien met een weinig meer smaak versierd. Laat ons dan verder gaan ! Deze lange breede straat was vroeger een gracht. Onze voorouders waren zóó verzot op water, dat zij overal grachten hebben gegraven , welke hun nakroost weer de moeite nemen moet te dempen." — //Nu, daaraan doet het nakroost, naar 't mij voorkomt, beter dan het voorgeslacht. Het vuile water ginds (gij noemt liet zelf een ...iloot!) zou men mede veilig kunnen dempen. — Maar wat is dat voor een gebouw, daar regt, of juister gezegd schuin tegenover die sloot ? Welk een reusachtigen stoep heeft dat huis! 't Is eigenlijk een stoep met een huis, waarvoor dient die; klimt er ooit iemand op ? Men is er zeker beducht voor, en heeft daarom dit zware ijzeren palissadenwerk als een barricade daarom gezet? Is dat gebouw een vesting? En wat doet dat half ronde gat onder den stoep, en die tuinkoepel boven op het dak? En ach, welk een beeld-