is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bezoek in paalstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonen ! " - // Rijk! nu spot gij was mijn antwoord //en dat is niet medelijdend." — //Neen, 't is geen spot. Ik zal u bewijzen, dat de lieden geen weg weten met hun geld, en dat is, dunkt me, een bewijs van rijkdom. Dat ze zich schijnen te behelpen, is waar; maar dat is eigenlijk niets dan schijn. Zie: sinds eenigen tijd bouwt men beter huizen voor den handwerksstand, frisch en ruim, hoog en droog, en die daarhenen verhuizen , beklagen het zich niet, al moeten zij een eind wegs verder loopen, maar in plaats van daar te wonen, verkiezen velen nog hier te blijven in de oude, ongezonde krotten, en ik vrees dat er altijd blijven zullen tot die woningen omvergehaald en neergesmeten worden. Licht en lucht achten zij een overbodige weelde. Planten mogen die noodig hebben, de menschen niet. Zelfs het weinigje lucht dat nog te genieten zou zijn in deze naauwe gangen, sluiten zij dikwijls zorgvuldig buiten, alsof die buitenlucht vergiftigd was, en niet de vooze, vieze kamerlucht van een klein vertrekje, waarin gegeten, gedronken, geslapen, gewasschen, gekookt en gesmookt wordt door een gansch gezin — Dit mag toch geen behelpen heeten,wat men zelf niet anders verkiest. En ik zeide u, dat deze zelfde menschen dikwijls geen weg weten met hun geld. Ik maak mij sterk het u te bewijzen. Dit is een algemeen erkende Maarheid, dat dure en onnoodige dingen te koopen, uitgaven van weelde te doen, een bewijs mag geacht worden van ruimte van geld. Welnu. Onze regering heeft in den laatsten tijd veel gedaan voor onze armen, beter dingen dan geld te geven of werk kunstmatig te verschaften. De drukkendste belastingen