is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bezoek in paalstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de deurpost gedrukt, nog naauwelijks lezen kon; een lastige en tijdroovende werkzaamheid, die met een verstandiger schikking ligt te voorkomen zou zijn.

Eindelijk kwam ik toch waar ik wezen moest. Ik was aan het huis, waar ik mijn brief zou brengen, en een vriendschappelijk onthaal mogt wachten na den vermoeijenden togt. Op den stoep nam ik afscheid van mijn vriendelijken reisgenoot en gids. Ik drukte hem dankbaar de hand, en zeide, //nu, vriend van der Stad, 't is mij een nuttige, leerzame omwandeling geweest. Ik kan u verzekeren: ik heb reeds hart voor Paalstad. Er is veel goeds bij u, en nog veel meer mag men voor de toekomst verwachten. Uw nieuwe stad, en havens, en straten, uw spoorbanen en veemarkt wenscli ik u van harte toe, maar ook een waterleiding, een burger-, een handel- , en bouw school, een overdekte groenmarkt, een werkmanshuis, gaarkeukens, een goed gebruik van het verboden schoolboek bovenal — en ook nog een nieuwe nommering van uwe huizen! Gij behoeft hier vooreerst niet stil te zitten, maar ik geloof: dat ligt ook niet in den aard van uw burgerij.

— // Dank voor al uw wenschen, heer Vitter, gij hebt soms wat veel aanmerkingen gemaakt, maar ik beloof u , dat ik er nog eens over nadenken zal, als ik met mijn stadgenooten spreek! "

— //Doe dat," antwoordde ik, '/en zeg dan aan uw Paalstadsclie vrienden, dat ik het toch niet kwaad heb gemeend ! Vaarwel."