is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vele vaak voorkomende gewoonten , die moeten worden afgekeurd en bestreden. In één woord : de knaap moet met bewustzijn leeren kiezen , om als man verstandig te kunnen handelen.

Daar zijn tal van nuttige begrippen , die in de samenleving te pas komen, maar die nog niet of met al te veel inspanning en dan nog ten halve aangebracht kunnen worden in de dagschool. De horizon moet eerst door een blik op en door inniger aanraking met het leven wat verruimd zijn. Waar wij hieronder zullen bespreken, hoe wij de herhalingsschool ingericht wenschen te zien , komen we in bijzonderheden op het aangevoerde terug.

Eindelijk is er nog een vierde motief ten gunste van voortgezet onderwijs. De herhalingsschool is beter plaats van samenkomst dan straat en plein. Dat deze openbare vereenigingsplaatsen druk bezocht worden en dat daar heel wat samenzweringen gesmeed worden, wie het niet gelooft, moet maar eens informeeren bij politieagenten en veldwachters. Men komt steeds meer en meer tot de overtuiging, dat deze gewoonte der jeugd moet tegengegaan worden. Of leest men niet bij herhaling, dat men gelegenheden opent om de jeugd nuttig en aangenaam bezig te houden ? Men kan het betreuren, dat de oude huiselijkheid verdwijnt, dat de huisvaders en huismoeders zeldzamer worden, die hunne kinderen 's avonds , vooral 's winters , rondom de tafel verzamelen om de avonduren leerend en toch prettig door te brengen; men kan dit betreuren , maar met jammeren en weeklagen komen we niet verder. Men strijdt tegenwoordig gelukkig tegen de exploitatie der jeugd, maar men moet ook zorgen, dat die jeugd tot mannen en vrouwen opgegroeid, niet geëxploiteerd kunnen worden door geestdrijvers, van welke soort dan ook ! Hoe meer kennis en vaardigheid, want kennen en kunnen moeten en kunnen samengaan — verkregen wordt, destemeer aandrang en lust tot zichzelf bezighouden ontstaat: Praktische ontwikkeling van hoofd en hart, verkregen op de herhalings-