is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring op, dat menige gevangene den ernstigen wil had, na zijn ontslag langs eerlijken weg zijn brood te verdienen, maar niet wist waar en hoe. Een plaats van overgang van uit de gevangenis in het burgerlijke leven, een doorgangshuis, scheen voor zulke lieden, wanneer zij geen tehuis bij hun familie konden vinden, een dringende behoefte. Hierin voorziening te brengen, werd voor Fliedner een gewetenszaak en den 9en Juni 1833 verklaarde hij in een vergadering van het Gevangenisgenootschap de stichting van een asyl voor ontslagen vrouwelijke gevangenen te willen beproeven. De oude Luthersche pastorie met tuin werd voor een billijken prijs tegen den winter gehuurd.

Eer het huis ingericht en betrokken was, klopte als eerste verpleegde bovengenoemde Minna bij Fliedner aan. Maar waar met haar heen? In den tuin van Fliedner's pastorie stond een klein huisje, 12 voet in het vierkant. Daar bereidde hij de hulpzoekende onder de moederlijke zorgen van een vriendin zijner echtgenoote het verlangde toevluchtsoord. Weldra kwam er een tweede. Voor den dag was dit kleine huisje een eenigszins bruikbaar woon- en werkvertrek, maar voor den nacht bood het geen andere