is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opleidingshuis voor ziekenverpleegsters ? Bovendien: Kaiserswerth was zeer arm, zoodat er geen geldmiddelen te vinden waren ook maar tot gedeeltelijke bestrijding der groote kosten van onderhoud. En waren er niet ervaren zielsverzorgers, meer geschikt dan mijn persoon voor zulk eene onderneming? Ik ging naar ambtsbroeders in Düsseldorf, Elberfeld, Barmen en andere plaatsen en verzocht hun of zij niet zulk een inrichting in het leven wilden roepen, welke voor hun groote Gemeenten toch een dringende noodzakelijkheid was. Maar niemand had ooren naar mijn voorstel. Ik zou daarom de zaak met moed ter hand nemen. In mijne kleine Gemeente had ik er den tijd voor. Het stille, afgelegen Kaiserswerth was voor zulk eene inrichting bijzonder geschikt. De vele nuttige ervaringen op mijne reizen heeft God mij ook niet zonder reden ten deel laten vallen. Het noodige geld kon Hij ook naar Kaiserswerth zenden en kranken en verpleegsters bovendien. Zoo bemerkten wij, dat de Heer dit werk op onze schouders wilde leggen. En wij namen het gewillig op. In stilte zagen wij rond naar een woning voor ziekenhuis. Daar kwam opeens het schoonste en grootste huis in Kaiserswerth te koop. Mijne vrouw spoorde mij aan, dit huis in den Naam des Heeren te