is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koopen. De koopsom bedroeg 2300 thaler, en wij hadden geen geld. Op den 2oen April 1835 kocht ik het in het geloof."

VAN MOSTERDZAAD TOT BOOM.

Den 3oen Mei 1836 werden te Düsseldorf ten huize van Graaf Anton zu Stolberg de statuten van de Rijnsch-Westfaalsche Diaconessen-vereeniging onderteekend. Den I3en October van hetzelfde jaar werd het beneden-gedeelte van het gekochte huis voor eenige zieken ingericht — „zeer bescheiden," zegt Fliedner; „een tafel, eenige stoelen met gedeeltelijk gebroken leuningen, beschadigde messen, vorken met slechts twee tanden, wormstekerige ledikanten en dito meubelen, die ons geschonken waren, — in zulk een dienstknechtgestalte vingen wij aan, maar met groote blijdschap en dank. Zoo is het zaad voor den diaconessen-arbeid gelegd, stil en klein, maar in het geloof en in navolging van de Apostolische Kerk."

Den 2oen October kwam de eerste diacones, Gertrud Reichardt (geboren 1788, overleden 1869), de dochter van een geneesheer te Ruhrort, die haar