is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader reeds jarenlang behulpzaam was geweest bij het verplegen van zieken en het verbinden van gewonden.

Dit is het onaanzienlijk begin van het DiaconessenMoederhuis te Kaiserswerth en van de geheele diaconessenzaak van den nieuwen tijd. Deze is op zoo wonderbare wijze gewassen, dat er op het oogenblik al 79 zelfstandige Diaconessen-Moederhuizen bestaan, waaraan ruim 16000 diaconessen verbonden zijn, welke, behalve in hunne Moederhuizen in 5822 steden en dorpen menschelijk lijden trachten op te heffen of te verzachten.

In 1864 waren er 30 Diaconessenhuizen, 1592 zusters en 368 arbeidsvelden.

In 1868 waren deze cijfers 40 2106 526

„ 1872 „ „ „ 48 2657 648

„ 1875 „ „ „ 5° 3239 866

„ 1878 „ „ „ 51 390i 1093

„ t88i „ „ „ 53 4748 1336

„ 1884 „ „ „ 54 5653 1742

„ 1888 „ „ „ 57 7129 2263

„ 1891 „ „ „ 63 8478 2774

„ 1894 „ „ „ 68 10412 3641

„ 1898 „ „ „ 75 12935 4519

„ 1901 „ „ „ 75 i45°i 5211

„ 1904 » » 79 16150 5822