Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeruzalem en Smyrna. Zij stichtten kostscholen en weeshuizen. Zij geven huishoudelijk onderwijs en staan aan het hoofd van vele Tehuizen voor vrouwen.

Fliedner's eerste liefde was, buiten zijn eigene kleine gemeente, aan de gevangenen gewijd. Dezelfde man, die den Protestantschen bond ter bescherming van Protestantsche belangen oprichtte en tal van gewezen Roomsche priesters in zijn huis opnam en verzorgde, richtte in gemeenschap met vrome en belangstellende Roomsch-Katholieken, het Rijnsch-Westfaalsch Gevangenis-Genootschap op, tot verbetering der gevangenissen. De diacones vindt toegang in de vrouwen-afdeelingen der gevangenissen als bewaarster en oppasseres (Gefangenwarterin). De uit de gevangenis ontslagene vrouw vindt opname in het Magdalena-Asyl, ook door diaconessen geleid en bestuurd, totdat zij bekwaam is weder in de maatschappij terug te keeren.

Zoo staat binnen korten tijd de diacones in dienst der zieken, der armen, der weezen, der jeugd en der gevangenen en daarmee is het fundament gelegd voor eene latere vruchtbare ontwikkeling.

Als uitwendigen vorm voor den Diaconessenarbeid heeft Fliedner het Moederhuis gekozen. Geen Roomsch

Sluiten