Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster, maar een i ehuis (een JHeimath) voor de zusters, waar zij leiding, bescherming en gemeenschap vinden. In onzen tijd van associatie is het zeker een gelukkige daad te noemen, dat Fliedner met het Moederhuis gelegenheid gaf, om de verschillende krachten, zwak in zichzelven, tot een geheel te vereenigen en alzoo in staat om groote dingen te doen. *)

DE MOEDERHUIZEN.

Als middelpunt van den diaconessen-arbeid te Kaiserswerth, stichtte Fliedner het Moederhuis. Het is bovenal op dit punt dat hij de hevigste bestrijdingen heeft ondervonden, waar tegenover hij op bondige, duidelijke wijze zijn zienswijze heeft ontwikkeld.

„Wat de organisatie betreft, — zegt hij — moeten wij ons voor twee misslagen in acht nemen. Ten

') Op een van de jaarlijksche Conferenties van de Nederlandsche Diaconessen-Moederhuizen werd er op gewezen, dat telkens weder de klemtoon moet gelegd worden dat de diacones niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste plaats, ziekenverpleegster is. Daarom is het niet wenschelijk, dat er naast de bestaande Moederhuizen andere opgericht worden, die zich tot taak stellen, vooral Gemeente-zusters op te leiden. Met alle krachtsinspanning zal elk Moederhuis er naar moeten streven buitenstations te verkrijgen en ook de gemeenteverpleging onder zijn bereik te brengen.

Sluiten